DiscographyVildaluodda / W i l d p r i n t

Vildaluodda / Wildprint out 4th of April 2019.

Album band members
 • Hildá Länsman: vocals, joiks, drum
 • Viivi Maria Saarenkylä: accordion, backing vocals
GUEST ARTISTS
 • Nilllas Holberg, backing vocals
 • Venla Ilona Blom, beatboxing and backing vocals
 • Mikko Heikinpoika Neuvonen, throat singing and backing vocals
 • Stiliana Ravelska Tyrkkö, violin & viola and backing vocals
 • Christopher Rodulfo, calabash & hand clapping and backing vocals
 • Nathan Riki Thomson, hand clapping
 • Mikko Renfors, programming

Produced by VILDÁ. Artistic producer Venla Ilona Blom.
Executive producer Jyri Lehtonen.

Order album!

 • 1. Skállovárri 4:32
 • 2. Mäkrävaaran äijö - The Old Man of the Mäkrä Hill 5:49
 • 3. Muittut - Memories 6:17
 • 4. Talvisalo - Winter Woods 4:35
 • 5. Utsjoki-disko 4:52
 • 6. Haavoittuvaisille - For the Vulnerable 2:18
 • 7. Beana ciellá - The Dog Barks 2:49
 • 8. Goaskinviellja - Eagle Brother 5:21
 • 9. Beaivvi mánát - Children the Sun 4:38
 • 10. Vildaluodda - Wildprint 2:52

1. Skállovárri

COMP. HILDÁ LÄNSMAN ARR. VILDÁ

Iežan mánnavuođa dálvviin muittán mo lean čuovodan Skallováres
áhku, ádjá ja áhči bigálastindoaimmaid.
Oba gelddolaš lei mánážii beassat doahput stuorra misiid,
stoagadit ja gorkŋodit bigálastináiddiide.
Ja man fámolas orru ainge dat julla,
go máŋggat čuođit bohccot čohkkejuvvojit oktan eallun.


From the winters of my childhood I remember how I followed
the corral activities of my grandmother, grandfather
and my father in Skállovárri.
It was so exciting to a child to be allowed to catch the big fawns,
to play and to climb over the corral walls.
And how strong the rumble still feels
when hundreds of reindeer are gathered in a single herd.

2. Mäkrävaaran äijö / Old Man of the Mäkrä Hill

COMP. VIIVI MARIA SAARENKYLÄ
ARR. VIIVI MARIA SAARENKYLÄ, VENLA ILONA BLOM LYRICS VIIVI MARIA SAARENKYLÄ, HILDÁ LÄNSMAN

Mmm... Teurastuksen tuoksu, oi että!
Veret valutan kuksaan talteen.
Hörpyt siemaisen omaan suoleen.
Pohjat kaadan korpeille katseltavaksi.
Lihat, ihrat savustan kolossani.
Hiki tirisee saunan lailla.
Korvat, häntä, sorkat puhtaiksi.

Mutta taas yksi rääkyläinen ängennyt pirttiini,
sokerit ryövännyt.
Sopulit.
Nuo Pohjolan hapan-naamat.
Heidän uhoa ja viisastelua kerran kuuntelin.
Kuka se on katteellinen?
Irvistelijät!
Koluavat maasta irti minkä kerkiävät

Mäkrävaaran äijö, äijö
Mäkrävaaran menninkäinen
Mäkrävaaran äijö, äijö
tule kolostasi!

Mäkrävaaran äijö, äijö
Mäkrävaaran menninkäinen

Mäkrävaaran äijö!
Kummajainen, pirulainen,
metsän menninkäinen.
Tumman kuusen häijyläinen,
äijänkäppyräinen.

Äijön mänty
Äijön kuusi
Äijön suon silmäke
Menepä pahdalle,
äijön rotkon reunalle
ja hän sinut iäksi vie
mustan metsän syviin.

Menninkäinen metsän ukko,
vanha käppyrä kuusen kolosta.
Korpimetsän kummajainen,
julman juurakon kammioista.
Kapuaa rotkon reunan alta,
soisen salon sammaleesta.
Muinaismetsän siimeksestä,
vaaran varjon hämärästä.


Mmm... The scent of butchering, oh boy!
I let the blood run into my cup to keep.
I gulp it down into my own gut.
What’s left I pour for the ravens to see.
The meat, the blubber I smoke in my nook.
The sweat frizzles as in the sauna.
The ears, the tail, the hooves will be cleansed.

But once again a squealer has pushed its way into my cabin,
raided me of my sugar.
Lemmings.
Those sourpusses of the Arctic.
I once listened to their bluster and quibbling.
Who’s the envious one?
Scoffers!
They nibble what they can from the ground.

The old man of the Mäkrä Hill, you old one
the gnome of the Mäkrä Hill
The old man of the Mäkrä Hill, you old one
come out of your den!

The old man of the Mäkrä Hill, you old one
the gnome of the Mäkrä Hill
The old man of the Mäkrä Hill!

The strange one, the deuce,
the gnome of the forest.
The villain of the dark spruce,
the little geezer.

The old man’s pine
The old man’s spruce
The old man’s boghole
Just go onto the cliff,
on the edge of the old man’s canyon
and he’ll take you for good
to the depths of the black forest.

The gnome, the old man of the forest,
the wizened old man from a hole in a spruce.
The strange thing from the wildwood,
from the grim chambers in the tree stump.
It clambers from under the canyon’s edge,
out of the moss of the boggy wood.
Out of the ancient forest’s shelter,
out of the mountain’s dusky shadow.

3. Muittut / Memories

COMP. HILDÁ LÄNSMAN
ARR. NICHOLAS FRANCETT, NIKI RASMUS, VIIVI MARIA SAARENKYLÄ


Vadjolan eatnan alde dassážii go moai fas deaivvadetne

I'll wander on the earth till the two of us meet

4. Talvisalo / Winter Woods

COMP./ARR. VIIVI MARIA SAARENKYLÄ

Lapsuudenkotini lähistöllä,
aivan pikkukaupungin keskustan tuntumassa,
levittäytyy Talvisalon metsä.

Pienenä menin sinne leikkimään ja seikkailemaan.
Nykyisin haaveilemaan ja hengittämään.
Olen kolunnut tuttua metsälaikkua ristiin rastiin ja läpikotaisin,
pohtien elämäni iloja
ja silloin tällöin itkien pois suruja.

Talvisalo on kuin pieni erämaa omalla takapihallani.
Tuntuu melkein ihmeelliseltä, kuinka voin sukeltaa sinne niin, että aika katoaa
ja helposti kuvitella olevani jossain paljon kauempana.
Metsä vie mennessään,
mutta juuri tänne en koskaan eksy


Near my childhood home,
right at the edge of our small town,
the Talvisalo woodland spreads out.

When I was little I went there to play and for adventure.
These days, I go there to dream and breathe.
I’ve crisscrossed all over that small patch of woodland,
thinking over life’s pleasures
and at times weeping my sorrows away.

Talvisalo is like a small wilderness in my backyard.
It seems like a miracle to be able to plunge into it so that time disappears
and I can easily imagine myself somewhere further away.
The woodland takes me along
but it is where I never get lost.

5. Utsjoki-disko

COMP. VIIVI MARIA SAARENKYLÄ LYRICS HILDÁ LÄNSMAN
ARR. VILDÁ, VENLA ILONA BLOM


Tarvis päästä vähän jalottelemaan. Galggašii beassat vehá juolgguštit.

Ще танцуваме ли! Ohm...mi tin cu baila. Ta momento pa move mi pia nan.

I wanna go dancing! Къде е близката дискотека?

Nii hei onks se disko täällä? Gos dat Ohcejoga disco leige? Unda e trip ta?

So where's the disco?

Hei missä on jatkot? A къде ще бъде афтърпартито? Hey unda e paranda ta sigi? Gos joatkkafeasta?

Where's the afterparty?

6. Haavoittuvaisille

COMP. VIIVI MARIA SAARENKYLÄ, HILDÁ LÄNSMAN

No lyrics.

7. Beana ciellá

COMP./ARR. VIIVI MARIA SAARENKYLÄ LYRICS HILDÁ LÄNSMAN

Beana ciellá, guovllastan vieru dihte gii dat lea
Beana ciellá, guovllastan vieru dihte gii dat lea

Beana ciellá, guovllastan oalggi duohken gullosta
Beana ciellá, guovllastan oalggi duohken skálkadiŋga

Ciellan ii gal háviid ráhkat, nanosmuvan vierroságain
Ciellan ii gal háviid ráhkat, nanosmuvan vierroságain
Ciellan ii gal háviid daga, šlárva ii mu suorggat
Ciellan ii gal háviid daga, šlárvva šlápma ii mu suorggat

Boahttet fal beatnagat, boraspiret, gumpet,
Čáráhus, guovžžat, álbasat, geatkkit
Buotlágan eallit geaidda
eatnit ja áhčit eai leat addán mállásiid
De lea lohpi holvut, ciellat, vehá snelhkestit,
šláttardit, jutnošit, juorrudit

Beana ciellá, guovllastan vieru dihte gii dat lea
Beana ciellá, guovllastan, oalggi duohken gullosta
Ciellan ii gal háviid daga, šlárva ii mu suorggat
Ciellan ii gal háviid daga, šlárvva šlápma ii mu suorggat

8. Goaskinviellja / Eagle brother

COMP. MARI BOINE (SONY/ATV MUSIC PUBLISHING SCANDINAVIA)

Goaskinviellja
Goaskinviellja
goas, goas
Goas beasan duinna fas girddašit
Goas beasan duinna fas girddašit

Guhkkin davvin dávggáid vuoldde,
oidnen mun,
oidnen mun
Oidnen du vielljaid girdimin
Oidnen sin balvvaid vuol luoitimin

Gohččo jerrat,
Gohččo jerrat,
geat, geat
Čatne du soajáid nie čavggadit
Čatne du soajáid nie čavgadit
Goaskinviellja
Goaskinviellja
goas, goas
goas beasan duinna fas girddašit
goas beasan duinna fas girddašit


Eagle brother
eagle brother
when, when
when will you let me fl y with you again
when will you let me fl y with you again

Far up north
under the Great Bear
I saw, I saw your brothers soar
I saw them loose themselves
under the endless sky

They said go ask
Go ask who, who tied
your wings so tightly
who ever tied
your wings so tightly

Eagle brother
eagle brother
when
when will you let me fly with you again

9. Beaivvi mánát / Children of the Sun

COMP./ARR. VIIVI MARIA SAARENKYLÄ LYRICS HILDÁ LÄNSMAN

Giđđabeaivváš
goarddáhallá
ligge mu miela
Sávan beassat dinguin
Beaivvi mánát
johtit rabas bálgáid ala

Máilbmi lea min ovddas
go fal duostat
áiccadit ja geahčadit
buokčalit ja vuodjut
dáidda divrras duovdagiidda

Mun bovden din munno mielde
loaktit dán bottu
illudid ja leat friija


The spring sun
is burning
it warms my soul
I hope to be with you
Children of the sun
to wander the open paths

The world is before us
if we only have the courage
to notice and to appraise
to dive and to immerse
into these precious regions

I invite you to follow the two of us
to enjoy the moment
to rejoice and to be free

10. Vildaluodda

COMP./ARR. HILDÁ LÄNSMAN, VIIVI MARIA SAARENKYLÄ

No lyrics.

Vildaluodda / W i l d p r i n t

Release date 4.4.2019
MBA030
ISRC-FI-MBA-19-000013-00022
EAN: 0703694497544
Bafe's Factory, Helsinki, Finland (2019)
Sibelius Academy Folk Music Recordings 171UTSJOKI-DISKO SINGLE


Listen on Spotify

 • Utsjoki-disko 4:52

Utsjoki-disko

COMP. VIIVI MARIA SAARENKYLÄ LYRICS HILDÁ LÄNSMAN
ARR. VILDÁ, VENLA ILONA BLOM


Tarvis päästä vähän jalottelemaan. Galggašii beassat vehá juolgguštit.

Ще танцуваме ли! Ohm...mi tin cu baila. Ta momento pa move mi pia nan.

I wanna go dancing! Къде е близката дискотека?

Nii hei onks se disko täällä? Gos dat Ohcejoga disco leige? Unda e trip ta?

So where's the disco?

Hei missä on jatkot? A къде ще бъде афтърпартито? Hey unda e paranda ta sigi? Gos joatkkafeasta?

Where's the afterparty?

UTSJOKI-DISKO SINGLE

Release date 8.3.2019
MBA033
FI-MBA-19-00017 EAN: 6417698195002 Bafe's Factory, Helsinki, Finland (2019)