Discography
ALBUM Taas kerran, äkkiä/ Once Again, Quickly

Five-stringed futurism from a couple of hundred years ago!

Hannu Saha, Five stringed kanteles
Jussi Lehtisalo, Synthesizers, drum machine, zither
Mika Taanila, Tapes, synthesizer

  • 1. Terveisiä Laajasalosta/ Greetings from Laajasalo (7:22)
  • 2. Irkon ellot/ Urch ells (6:29)
  • 3. Vähän suolaa/ Little Salt (4:57)
  • 4. Syysruhjeita/ Autumn Bruises (9:51)
  • 5. Taas kerran, äkkiä/ Once Again, Quickly (9:22)

Terveisiä Laajasalosta/ Greetings from Laajasalo

Sat sideways across the knees for a couple of millennia, five strings and a pentachord was the tool of choice for musical fervour in the eighteen-hundreds. Quiet enchantment with thumbs bent backwards.

Poikkipuolin polvillaan pari tuhatta vuotta. Viisi kieltä ja pentakordi, musiikillisten intohimojen työkalu 1800-luvulle. Hiljainen haltioituminen peukaloin uloskiverin.

Irkon ellot/ Urch ells

“When Boudano played, the notes poured out like magic!” Suistamo-born Tall-Iivana Bogdanov’s (1843–1911) church bell imitations were considered unparalleled.

”Ku Boudano polgi, siit mäni nuottih!” Suistamon Pitkä-Iivana Bogdanovin (1843–1911) kirkonkelloimitaatioita pidettiin verrattomimpina.

Vähän suolaa/ Little Salt

Kisavirsi, maanitus, brisatka, tripatska, melkutus. The diversity of ancient dances! “I’m gonna dance some krautti, krautti together with my darling one!” they used to sing in Akkala of Lapinlahti.

Kisavirsi, maanitus, brisatka, tripatska, melkutus. Muinaisen tanssin moninaisuutta. ”Miepä tanssin krauttia, krauttia, kultani kanssa kappia!”, laulettiin Lapinlahden Akkalassa.

Syysruhjeita/ Autumn Bruises

For hundreds and hundreds of years there was but one song: Music. Improvisational meditation. Fedja Happo (1832–1917) from Suistamo used to say, “Made as one blend as one”, when he moved his five fingers anywhere across the strings.

Sadat ja sadat vuodet vain yksi kappale: Musiikki. Improvisaation meditaatio. Suistamon Fedja Happo (1832–1917) totesi ”Yhteh luadut mänöö”, kun siirsi viisi sormeaan mihin paikkaan vain kielistöllä.

Taas kerran, äkkiä/ Once Again, Quickly

The body of Jaakko Kulju of Suojärvi (1824–1917) starts to slide down upon the table, his eyes droop; the old man plays as if in sleep. His eyes don’t follow what’s going on; instead, his dreamy gaze wanders off to obscure realms.

Suojärven Jaakko Kuljun (1824–1917) vartalo alkoi vaipua alas pöytää vasten, silmäluomet painuivat umpeen, ukko soitti kuin unessa. Hänen silmänsä eivät seuraa tehtävää, vaan suuntautuvat haaveksivina epämääräisyyteen.

ALBUM Taas kerran, äkkiä


Release date 31.7.2023
MBA054, FIMBA2300001-00005
EAN: 0647016904566
Compositions and arrangements by Hannu Saha, Jussi Lehtisalo, Mika Taanila
Recorded, mixed and mastered at Ektro Studio, Pori, Finland
Executive producer Jyri Lehtonen/ Bafe’s Factory
Published by Bafe´s Factory, Helsinki (2023)
Layout by Tom Backström
Cover photographs "The Seventh Wave - Haze" by Marko Vuokola
Executive producer Jyri Lehtonen/ Bafe’s Factory
Published by Bafe´s Factory, Helsinki (2023)

Dialogue from the short film Pakasteet II (1969), directed by Risto Jarva, courtesy of Filminor.
Fragment from a radio interview with Mika Waltari (”Kaunis turhuus”, 1968), courtesy of Mika Waltari Estate and Yleisradio.